Online Pasziánsz Játékok

A legtöbb online pasziánsz-játék.
A villám pasziánsz szabálya
Beküldte: admin, 2013-10-22, 23:29

VILLÁMPASZIÁNSZ

(PASZIÁNSZ STRATÉGIA)

A pasziánszok általában időigényesek, ráadásul a legtöbb pa­sziánsz ritkán sikerül. Ez persze a szenvedélyes pasziánszozót nem riasztja el, sőt éppen ellenkezőleg, minél nehezebb a játék, annál nagyobb dicsőség, ha mégis sikerül azokat a fránya lapokat kirakni. De azért olykor szükségünk van olyan pihentető, gyors pasziánszokra is, amelyek gyakrabban sikerülnek, s igy a más já­tékokban megtépázott önérzetünkre gyógyírt nyújtanak. A vil­lámpasziánsz (pasziánsz stratégia) ilyen játék, amelyet a sikerél­ményre szomjas kezdő pasziánszozóknak különösen ajánlunk.

Keverjen meg alaposan egy csomag francia kártyát, amelyből előzőleg kivette a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os jelzésű lapokat. Ha nincs francia kártyája, egy teljes csomag magyar kártya is megfe­lel. A megkevert kártyacsomag lesz a talon. Helyezze a talont ma­ga elé, lapjával lefelé fordítva.

Az a feladata, hogy a talonból az átlapozás során előkerülő hete­sekre, színre való tekintet nélkül, ászig sorozatokat építsen (7, 8, 9, 10, B, D, K, Asz). Tanulmányozza a 346. oldal ábráját! Kezdje el egyenként lapozni a talont. Ha az első lap mindjárt hetes, he­lyezze az ábrán megjelölt felső sorba. Ha az első lap nem hetes (általában nem az!), akkor rakja az ábrán látható három segéd-talonsor valamelyikének első helyére. Lapozzon újra. Ha a lap hetes, tegye ki az I. sorba; ha nem hetes, helyezze a három segéd-talonsor valamelyikébe. És így tovább! A négy hetes mint alaplap az I. sorba kerüljön. Ezekre rakja rá a talonból fokozatosan elő­kerülő kapcsolódó lapokat, a többi lapot pedig a segédtalonso­rokba helyezze. Természetesen a talonból származó, és egyelőre nem használható lapokat úgy kell a három segédtalonsorba rakni, hogy azokat később minél könnyebben felhasználhassa. Ugyanis az új so­rok legalsó lapjai, ha rájuk kerül a sor, felrakhatók a hetesekről felfelé induló sorozatokra. Ezért a három segédtalonsorba a lapo­kat lehetőleg úgy kell rakni, hogy a magasabb lapokra alacso­nyabb kerüljön. Törekedjék arra, hogy a segédtalonsorokban szin­tén színre való tekintet nélkül felülről lefelé haladó sorozatokat alakítson ki. Az is ügyes stratégia, ha a három sor legalsó lapjai alkotnak valamiképpen sorozatot. A pasziánsz akkor sikerül, ha a talon egyszeri végiglapozásával a négy sorozatot hetestől ászig felépítette. (A siker esélye: 50%.)

A rajzon a felső sorban levő treff 7-esre a talon káró 8-asa, majd a kőzépső segédtalonsor plkk 9-ese, káró 10-ese, végül a jobb szélső segédtalonsor káró 8, pikk D és kár K lapja) kerülnek. Az első segédtalonsor ász lapjával pedig befejezhetjük ennek a sorozatnak az építésé. Persze a valóságban ritkán adódik ilyen szerencsés helyzet...

Hírek hozzászólásai
Bejelentkezés a hozzászóláshoz

© Copyright 2013 Online Pasziánsz Játékok. Pasziánsz játékok 2018 . Designed by TheGamingTheme

X
Kilépés a teljes nézetből