Online Pasziánsz Játékok

A legtöbb online pasziánsz-játék.
RSS:
Királyi udvar - pasziánsz szabály
Beküldte: admin, 2013-10-23, 00:06

KIRÁLYI UDVAR
Könnyen megtanulható és egyébként is könnyű pasziánsz, ame­lyet kezdőknek ajánlunk. Ha sikerül kirakni (a siker esélye leg­alább 50%), nem hiába dolgozott, mert az asztalon kedves kép rajzolódik ki.

Két csomag (104 lap) francia kártyából válogassa ki a kőr ászt, a kőr bubit, a treff tízest, a pikk tízest, a káró tízest, a treff bubit, a pikk bubit és a káró bubit, majd rakja ki őket képpel felfelé a 350. oldal ábrája szerint. Középen a kőr ász és kőr bubi legyen, ezek körül hatszög alakban felül a tízesek, alul a treff, káró és pikk bubi helyezkedjenek el. Ezt a 8 kirakott lapot tekintjük alap­lapnak. A maradék 96 lapot keverje jól össze, és felülről egyen­ként elvéve rakjon ki belőlük még 15 db-ot az ábra szerint képpel felfelé és piramis alakban. A maradék 81 lap a talon.

Feladat: Építsen színcsaládokat az alaplapokon; a kőr ászon fel­felé, a többi alaplapon lefele irányban. (A színcsalád a pasziánsz­ban az alaplapon induló olyan egyszínű lapok sorozatát jelenti, amelyek számban kapcsolódnak egymáshoz. A színcsalád felfele vagy lefele haladhat. Mivel ebben a játékban háromféle alaplap van, magyarázatképpen közöljük a háromféle színcsalád sorrend­jét:

kőr ászról felfelé: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, B, D, K


bubiról lefelé: B, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, K, D tízesről lefelé: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, K, D, B.)

Először rakja a piramisból a kapcsolódó lapokat az alaplapok­ra. A felszabaduló piramishelyeket a talonból pótolja. Ha a pira­misból a rakosgatás lehetőségei kimerülnek, kezdjen hozzá a talon egyenkénti átlapozásához. A talonlap közvetlenül felrakható a színcsaládokba. Közben, ha lehetősége van, a piramisból is rak­jon a színcsaládokba, és a felszabaduló piramishelyet a talonból pótolja. Ha a talonlapot nem tudja sehova sem beépíteni, képez­zen képpel felfelé új talont. Az új talon legfelső lapja mindig be­építhető a színcsaládokba. Amíg talon van, az új talon lapját a piramisba helyezni nem szabad. A talont kétszer lapozhatja át. (Ez azt jelenti, hogy ha először elfogy a talon, akkor képpel lefele forditja az új talont és ebből ismét talon lesz, amit egyenként át­lapozhat, es belőle ide-oda rakosgathat. Ebből a talonból persze ismét új talon képződik majd.) Ha a talon ismét elfogy, már csak az újra képződött új talon látható, illetve láthatóvá váló lapjaira számíthat. Természetesen ilyenkor már a megürült piramishelye­ket az új talonból is pótolhatja. Ha ilyenkor megakad, a piramis
nem sikerült.                                    

A játék akkor sikerül, ha mind a nyolc színcsaládot kirakta. Ekkor kirajzolódik a királyi udvar: a kőr királyi pár, és körülötte három udvaronc és három udvarhölgy.

A királyi pár körül hat udvaronc jelenik meg, ha kirakáskor a bubik helyett a hatszögbe alulra is tízeseket rak. (De a kör tízest ide nem rakhatja!) Ha viszont a hatszögbe felülre is bubikat rak (a másik kőr bubi kivételével), végül a királyi párt hat udvarhölgy veszi majd körül.


KIRÁLYI UDVAR. A piramisból treff 10, treff 9, treff 8 És treff 7 a trait 8-ra, valamint a pikk 10 És a pikk 9 a pikk 8-ra azonnal rárakható.
A felszabaduló hat piramishelyett a talonból azonnal betölthetjük stb...
A villám pasziánsz szabálya
Beküldte: admin, 2013-10-22, 23:29

VILLÁMPASZIÁNSZ

(PASZIÁNSZ STRATÉGIA)

A pasziánszok általában időigényesek, ráadásul a legtöbb pa­sziánsz ritkán sikerül. Ez persze a szenvedélyes pasziánszozót nem riasztja el, sőt éppen ellenkezőleg, minél nehezebb a játék, annál nagyobb dicsőség, ha mégis sikerül azokat a fránya lapokat kirakni. De azért olykor szükségünk van olyan pihentető, gyors pasziánszokra is, amelyek gyakrabban sikerülnek, s igy a más já­tékokban megtépázott önérzetünkre gyógyírt nyújtanak. A vil­lámpasziánsz (pasziánsz stratégia) ilyen játék, amelyet a sikerél­ményre szomjas kezdő pasziánszozóknak különösen ajánlunk.

Keverjen meg alaposan egy csomag francia kártyát, amelyből előzőleg kivette a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os jelzésű lapokat. Ha nincs francia kártyája, egy teljes csomag magyar kártya is megfe­lel. A megkevert kártyacsomag lesz a talon. Helyezze a talont ma­ga elé, lapjával lefelé fordítva.

Az a feladata, hogy a talonból az átlapozás során előkerülő hete­sekre, színre való tekintet nélkül, ászig sorozatokat építsen (7, 8, 9, 10, B, D, K, Asz). Tanulmányozza a 346. oldal ábráját! Kezdje el egyenként lapozni a talont. Ha az első lap mindjárt hetes, he­lyezze az ábrán megjelölt felső sorba. Ha az első lap nem hetes (általában nem az!), akkor rakja az ábrán látható három segéd-talonsor valamelyikének első helyére. Lapozzon újra. Ha a lap hetes, tegye ki az I. sorba; ha nem hetes, helyezze a három segéd-talonsor valamelyikébe. És így tovább! A négy hetes mint alaplap az I. sorba kerüljön. Ezekre rakja rá a talonból fokozatosan elő­kerülő kapcsolódó lapokat, a többi lapot pedig a segédtalonso­rokba helyezze. Természetesen a talonból származó, és egyelőre nem használható lapokat úgy kell a három segédtalonsorba rakni, hogy azokat később minél könnyebben felhasználhassa. Ugyanis az új so­rok legalsó lapjai, ha rájuk kerül a sor, felrakhatók a hetesekről felfelé induló sorozatokra. Ezért a három segédtalonsorba a lapo­kat lehetőleg úgy kell rakni, hogy a magasabb lapokra alacso­nyabb kerüljön. Törekedjék arra, hogy a segédtalonsorokban szin­tén színre való tekintet nélkül felülről lefelé haladó sorozatokat alakítson ki. Az is ügyes stratégia, ha a három sor legalsó lapjai alkotnak valamiképpen sorozatot. A pasziánsz akkor sikerül, ha a talon egyszeri végiglapozásával a négy sorozatot hetestől ászig felépítette. (A siker esélye: 50%.)

A rajzon a felső sorban levő treff 7-esre a talon káró 8-asa, majd a kőzépső segédtalonsor plkk 9-ese, káró 10-ese, végül a jobb szélső segédtalonsor káró 8, pikk D és kár K lapja) kerülnek. Az első segédtalonsor ász lapjával pedig befejezhetjük ennek a sorozatnak az építésé. Persze a valóságban ritkán adódik ilyen szerencsés helyzet...

A sudoku története:
Beküldte: admin, 2013-09-21, 08:21

Mivel ezzel Euler foglalkozott sokat, vannak, aki tőle származtatják a sudoku-t, korábbi nevén a "latin négyzetet". Euler XVIII. századi svájci matematikus volt, aki mintegy 1100 könyvet és tanulmányt írt annak ellenére, hogy élete utolsó 12 évében vak volt. Azt tartották róla, hogy úgy számol, ahogy az emberek lélegeznek, vagy ahogy a sas repül.
A kiegészítő szabályt egy nyugdíjas amerikai építész, Howard Garns találta ki, 1979-ben. Egy New York-i rejtvény újságban közölt néhány rejtvényt "Number Place" néven. (Abban az évtizedben, mint Rubik a kockát, és szintén építész!) 1984-ben a "Nikoli" nevű japán rejtvény társaság átvette a rejtvényt, és a "sudoku" elnevezést adta neki (su -szám, doku - az egyetlen lehetséges elhelyezés). Japánban azóta töretlen a népszerűsége. Több folyóirat csak ezzel foglalkozik, és azt állítják, hogy ők még mindig kézzel csinálják a rejtvényeket.
2004 végén az új-zélandi származású, hong-kongi Wayne Gould ajánlotta a számítógéppel készített rejtvényeit néhány neves angol újságnak, akik "kipróbálták", és európai siker lett belőle, sőt Amerikába is visszatért a játék.

A játék matematikája:

Bertram Felgenhauer és Frazer Jarvis sheffieldi matematikusok programmal kiszámították, hogy 6670903752021072936960 különböző helyes (9x9-es) sudoku kitöltés létezik.
Az alábbi - lényegesen különböző - transzformációkkal lehet jó sudoku kitöltésből másik jót csinálni:
 • A kilenc számjegy permutációja;
 • A mátrix transzponálása (sor-oszlop csere);
 • A sorok permutálása egy 3x3-as blokkon belül;
 • Az oszlopok permutálása egy 3x3-as blokkon belül;
 • A 3x3-as sor-blokkok permutálása;
 • A 3x3-as oszlop-blokkok permutálása. 
  (A "lényegesen különböző" azt jelenti, hogy pl. a forgatások, tükrözések az előzőkben benne vannak.) Ha ezt figyelembe vesszük, akkor kiderül, hogy 5 472 730 538 lényegesen különböző kitöltés létezik. Ezzel még el lesz egy darabig az emberiség. Ez azért meglepő csökkenés, de vegyük figyelembe, hogy "a kilenc számjegy permutációja" egyetlen kitöltésből 362879 (9!-1) különböző másikat eredményez. És ezek mindegyikére végrehajthatók a fenti további műveletek! 
  Azt (még) nem tudjuk, hogy minimum hány négyzetnek kell kitöltve lenni egy rejtvényben. Gordon Royle ausztrál matematikus már 35396 olyan lényegesen különböző sudoku rejtvényt halmozott fel, amikben 17 mező van kitöltve (a szám növekszik, a 2006. január 4-én volt ez érvényes). Olyan rejtvényt még senki nem talált, amiben 17-nél kevesebb mező van kitöltve. 
 • A dominó
  Beküldte: admin, 2013-09-14, 23:04

  Minden játékos (2-4 személy) kiválaszt találomra hét dominót, ha esetleg maradnak darabok, azok alkotják a talont. Az első játékos kitesz egy dominót az asztalra pontokkal felfelé, azután a többi játékos egymásután letehet a sor bármelyik végére egy-egy újabb dominót, feltéve, hogy az érintkező lapok szomszédos oldalán azonos számú pont található. Ha a játékos nem tud a sorhoz csatolni egy újabb elemet a birtokában lévő dominókból, akkor a talonból kell választania egy új darabot magának. Az a játékos nyer, aki elsőként tudja lerakni az összes dominóját. Ellenfelei megmaradó pontjainak összegével (a maradék lapocskák összesített pontjaival) azonos számú pontot kap.

  A "Dupla hatos" dominókészlet helyett használhatók más készletek is, mint "Dupla kilences", "Dupla tizenkettes", "Dupla tizenötös", sőt "dupla nyolcas" készlet. A készlet a nevét a legnagyobb előforduló számot kétszer tartalmazó lapot jelenti, pl. dupla hatos esetén a legnagyobb dominólap mindkét végén hatos szerepel, vagyis duplán hatos. Angol dominókon ez így szerepel: "Double 6 Dominos"

  A játékot legalább két főtől ajánlott játszani, bár vannak pasziánsz-szerű magányos változatai is. A készlet és a választott játék szerint akár nyolcan is játszhatnak vele ("Dupla 12"-vel pl. Mexikói vonat).

  Először meghatározott számú lapot kell minden játékosnak felhúzni a lefordított és összekevert dominók közül, majd a kezdés megegyezés kérdése. Lehetséges, hogy első körben a legfiatalabb (vagy legidősebb) kezd, a további körökben az előző körök nyertese (vagy vesztese). A megállapodás szerint lehetséges a talonból felfordított laphoz kezdeni, vagy a kezdő játékos saját lapjai közül teszi le a tetszése szerintit. A legcélszerűbb és minden vitát kizáró kezdés, amikor a felhúzott lapok alapján az a játékos kezd, akinél a legnagyobb dupla dominólap van, és ezzel a lappal indít.  A pasziánszról..
  Beküldte: admin, 2013-09-14, 23:01

  Az első írásos emlékek Észak-Európában tudósítanak pasziánsz játékokról az 1700-as évek utolsó negyedében. 1800-ban Párizsban tűnt fel a játék és terjedt el Franciaország-szerte. Bonaparte Napóleon életrajzírói több helyen említik, hogy a császár szívesen töltötte kevés szabadidejét kártyás türelemjátékkal. Ütközetek előestéjén is a kártyákhoz fordult kérdésével a csata kimenetelét illetően: győzelemre vezette csapatait, ha kijött a pasziánsz. De Napóleon nem volt babonás, hiszen a waterlói csata előtt több kísérlet után sem sikerült kirakni a játékot és mérgesen tűzbe vetette a kártyacsomagot. Mi lett volna, ha.... de ez már a mesemondók világa. Angliában az első patience gyűjtemény Lady Codogan jóvoltából jelent meg, Magyarországon pedig Parlaghy Kálmán Kártyajátékok könyvében közölt néhány játékot. Aztán már követni is nehéz az eseményeket, hiszen ugyanazok a játékok más néven jelentek meg különböző leírásokban és nyelveken.
  A XX. század legvégén a számítógépek jóvoltából az asztalra rakosgatott kártyalapok átköltöztek a monitorokra. Az első patience játék programot Brad Fragger írta 1987-ben és változtatta hamarosan népsporttá.

  © Copyright 2013 Online Pasziánsz Játékok. Pasziánsz játékok 2018 . Designed by TheGamingTheme

  X
  Kilépés a teljes nézetből